Developer Panattoni předá společnosti Jungheinrich nový výrobní závod v chomutovském industriálním parku

"V Chomutově se chystáme vybudovat jeden z nejmodernějších výrobních závodů na vysokozdvižné vozíky na světě a nyní jsme o další významný krok blíže k dosažení tohoto cíle. Vzhledem k tomu, že poptávka po manipulační technice Jungheinrich neustále roste, rozšiřujeme kapacity v rámci naší evropské výrobní sítě. Náš nový závod má zásadní význam pro dosažení našich růstových cílů a dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Jungheinrich," říká Sabine Neuß, členka představenstva společnosti Jungheinrich AG pro oblast techniky.

„Chomutovsko, jakožto oblast pevně spojená s těžbou uhlí, čeká v následujících letech nutná hospodářská restrukturalizace na modernější typ průmyslu, který bude šetrnější k životnímu prostředí, čímž bude naplňovat cíle pramenící ze Zelené dohody pro Evropu. Proto jsme rádi, že právě Panattoni se zde může podílet na projektu, jenž pomůže regionu tuto transformaci zahájit. Přidanou hodnotu celému projektu dává i skutečnost, že se jedná o výrobu finálního produktu. Osobně mě těší, že region je otevřen novým příležitostem a investicím a projekt vznikl v úzké spolupráci s místními samosprávami,“ říká Klára Sobotková, ředitelka regionálního rozvoje, Panattoni.

„Podobné investice potřebuje nejen naše obec, ale celý region. Ukazují, že Chomutovsko může mít budoucnost průmyslové oblasti s přidanou hodnotou. Bonusem je udržitelné řešení stavby a zajímavý výrobní program nájemce Jungheinrich, potvrzující že moderní výroba v moderní budově přináší žádaná pracovní místa,“ říká Václav Hora, starosta obce Vrskmaň.

Budova, která se nachází v průmyslovém areálu Panattoni Park Chomutov North, je koncipována tak, aby byla co nejšetrnější vůči životnímu prostředí. Tento fakt potvrzuje i snaha získat certifikaci BREEAM New Construction s hodnocením "Excellent". Projekt se pyšní nadstandardní izolací, venkovními žaluziemi a tepelným čerpadlem, které snižují náklady na energie. Udržitelnost potvrzuje i využití dešťové vody pro splachování v průmyslové zóně.

Projekt v oblasti Chomutova se však vyznačuje také rozsáhlou investicí do podpory biologické rozmanitosti v okolí průmyslové zóny. Jako náhrada za zrušený remízek slouží výsadba o rozloze 1,5 hektaru, která obsahuje dřeviny stromového i keřového patra s důrazem na původní druhy. Bylo vysazeno 438 stromů a přes 12 000 keřů. Prostor zůstává neoplocen a přirozeně tak navazuje na revitalizaci přilehlých břehových porostů. Na vhodných místech byly vyhloubeny tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti. Mezi další opatření patří luční porosty a budky pro různé druhy ptactva a netopýrů, které jsou vyvěšené od 1,5 metru až do výšky 8 metrů.

Společnost Jungheinrich, firma sídlící v Hamburku, je jedním z nejvýznamnějších světových poskytovatelů intralogistických řešení se 70letou historií. Plánuje se postupné přesunutí současné výroby retraků z výrobního závodu Jungheinrich v Norderstedtu do nového areálu v Panattoni Parku Chomutov North. Dostupné kapacity v Norderstedtu budou využity k dalšímu růstu.

Panattoni je v současné době největším developerem logistických a průmyslových nemovitostí v České republice. V severních Čechách nabízí prostory v několika parcích, například v parku Chomutov South nebo v parku v Mostě.