Udržitelnost hraje důležitou roli při výstavbě industriálních nemovitostí

13.12.2022

Podle studie provedené společností 108 AGENCY získala téměř polovina všech industriálních budov v České republice k letošnímu roku zelenou certifikaci. S dalším vývojem trhu bude počet certifikovaných nemovitostí dále narůstat.

Udržitelnost hraje důležitou roli při výstavbě industriálních nemovitostí

Segment komerčních nemovitostí nebyl dlouhá léta veřejností vnímán jako ukázkový příklad odpovědného rozvoje. To se však rychle mění, mimo jiné díky posunu hodnot v celé společnosti, ekonomice i mezi klíčovými hráči ve skladovém a výrobním průmyslu. Neméně důležitou roli hraje i evropská legislativa, která nařizuje snižování produkce skleníkových plynů a uhlíkové stopy.

Zelený trend dokládá nejnovější analýza realitně-poradenské společnosti 108 AGENCY, která popisuje, jak se tato oblast realitního trhu rozvíjela v České republice od roku 2010, kdy zelený certifikát v České republice získala první budova.  

„Data, která jsme shromáždili, budou pro mnohé překvapením. V řadě oblastí jsou to právě developeři průmyslových prostor, kteří do zdejšího prostředí přinášejí zelené a šetrné inovace – rychlostí i rozsahem. Konverze brownfieldů mimo možnou bytovou výstavbu, využívání obnovitelných zdrojů energie nebo šetrná technická zařízení budov směřující k úsporám je u řady realizací inspirativní i pro další oblasti trhu nemovitostí,“ shrnuje výsledky studie její autorka Lenka Šindelářová z investičního oddělení 108 AGENCY.

Analýza se primárně zaměřila na certifikace zelených budov. Jde o respektovaný parametr, jenž slouží jako srovnání pro financující banky, nájemce i investory, kteří rovněž často využívají externí bankovní financování. V polovině letošního roku bylo 49 % dokončených průmyslových budov v České republice certifikováno podle zavedeného systému hodnocení. S vývojem trhu bude podíl certifikovaných budov výrazně narůstat, drtivá většina nové nebo chystané výstavby již s certifikací počítá. Většina budov v ČR byla certifikována již ve fázi provozu a užívání. Převažující certifikací na tuzemském trhu nemovitostí zůstává BREEAM.

Zlomovým obdobím pro certifikace průmyslových prostor byl rok 2020. Do té doby spíše ojedinělé hodnocení několika skladových či výrobních hal podpořila svým komplexním rozhodnutím developerská společnost CTP. Tento dominantní hráč na zdejším trhu průmyslových prostor nechal certifikovat celé své nemovitostní portfolio. Vedle markantního nárůstu certifikovaných objektů na trhu to přimělo k podobnému rozhodnutí i množství dalších společností zaměřených na výstavbu nebo provoz průmyslových budov. Svá portfolia v posledních dvou letech certifikovali také všichni další významní developeři skladových nemovitostí.

Tento trend dále akceleroval od podzimu 2021, kdy začala stoupat cena energií. „Ať už vlivem bank, nájemců, investorů nebo vlastních rozhodnutí to byli právě developeři průmyslových nemovitostí, kdo velmi flexibilně reagoval na výzvy energetické krize a termíny klimatických závazků v Evropě. V oblasti komerčního developmentu vidíme právě v tomto segmentu reálně vyjádřenou snahu o provozní úspory, instalaci fotovoltaiky, tepelných čerpadel, systémy zadržování a filtrace srážkové nebo odpadní vody,“ vypočítává Lenka Šindelářová. K důvodům patří rovněž odpovědný přístup bank, jež až na výjimky výstavbu budov, které nedoloží svou udržitelnost, odmítají financovat. Ztížený přístup k financování by pak měli také koncoví kupující – investoři.

Mezi další trendy výstavbě skladových a průmyslových prostor patří důraz na sázení zeleně a zvyšování biodiverzity, regenerace brownfieldů nebo snaha o snížení spotřeby vody důslednou prací se srážkovými a odpadními vodami – instalací retenčních nádrží nebo kořenových čistíren.

Celou studii v angličtině najdete zde

Dozvíte se to první!
Nejnovější nabídka relevantních
nemovitostí na e-mail

Pokud chcete dostávat informace o aktuálních volných prostorech, napište nám zde prosím Vaše telefonní číslo a emailovou adresu. Budeme Vás kontaktovat pro doplnění bližších informací o preferované nemovitosti.

Spolupracujeme