Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů
Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Společnost Prologis představuje zcela nový typ nájemní smlouvy Clear Lease™.

8.3.2019

Prostřednictvím služby Clear Lease™ zjednodušuje principy nájemních smluv a přináší řadu výhod. Dvěma základními principy Clear Lease™ jsou přehlednost a transparentnost.

Smlouvy jsou stručněji, srozumitelnější a garantují fixní poplatek za služby po celou dobu pronájmu. Zákazník má díky nim jasnou představu o nákladech ještě před tím, než kontrakt podepíše.

Pouze náklady spojené s veřejnými statky a spotřebou energií jsou účtovány přímo, na základě oficiálního oznámení či reálné spotřeby.

Zpět