Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů
Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Panattoni chce v Plzni vytvořit průmyslový park za 2 mld. Kč

9.11.2018

Panattoni Europe plánuje v lokalitě Borských teras v Plzni vybudovat hi-tech průmyslovou zónu Panattoni Pilsen Digital Park za více než 2 mld. Kč. Brownfield o rozloze 28 ha je nyní prázdný. Záměr aktuálně prochází posouzením vlivů na životní prostředí EIA.

Digital Park je koncipován tak, aby umožnil implementaci prvků Průmyslu 4.0 s vysokou úrovní automatizace a robotizace. Předpokládá také využití kyberneticko-fyzikálních a robotických systémů, realizaci provozů z oblasti výzkumu a vývoje a výrobu koncových produktů. Cílem je vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa pro absolventy vysokých škol v Plzni.

Zpět