Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Intralogistika 2013

Intralogistika 2013 se speciálním zaměřením na manipulační, skladové technologie a zdvihací zařízení - je název odborného semináře, který 5. června v Praze pořádá Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku. 

V programu semináře jsou zařazeny přednášky a prezentační vystoupení doprovázené neformální diskuzí na témata: Logistika ve schematech - seznámení s připravovanou metodickou pomůckou pro logistiky-projektanty a manažery intralogistických provozů, komplex dlouholetých poznatků a zkušeností z praxe technologického projektanta; Regálové systémy - celkový přehled s akcentem na dynamické regálové systémy, technologické plošiny a jejich manipulační obsluhu, problematika BOZP; Protipožární ochrana v regálových systémech - řešení PO v různých typech regálových skladů; Modernizace retraků Linde - představení nové řady vozíků; Nové normy v oblasti zdvihacích zařízení a posuzování ocelových konstrukcí - praktické zkušenosti se zaváděním normy ČSN 73 2604 do praxe; Vývoj a příprava normy pro provoz a zkoušení zdvihacích zařízení - současný stav probíhající revize normy ČSN 27 0142.

 

Zdroj: logistika.ihned.cz