Developeři si za průtahy stavebních řízení mohou sami

27.3.2020

Vyplývá to z analýzy rozhodnutí stavebních úřadů. Nejčastějšími příčinami zdlouhavého povolování staveb jsou chyby v žádostech, nekompletní dokumentace, chybějící souhlasy státních úřadů a další závady na straně developerů.

Vyplývá to z odpovědí desítek stavebních úřadů, které loni oslovil spolek Arnika. Ministerstvo pro místní rozvoj přitom dokončuje nový stavební zákon, před jehož přípravou žádnou analýzu příčin pomalého povolování nezpracovalo a nechalo napsat zákon samotnými developery sdruženými v Hospodářské komoře.

Výsledkem je návrh nového stavebního zákona, který omezuje pravomoci měst a obcí, památkářů, úřadů na ochranu přírody nebo dotčených vlastníků nemovitostí s jediným cílem, a to usnadnit povolení často špatně připravených projektů.

„Integrace památkové péče do stavebních úřadů v oblasti ochranných pásem fakticky znemožní jejich ochranu. Budeme svědky masivnějšího bourání stávající i hodnotné zástavby z důvodů prostorového zisku,“ potvrdil prezident ČNK ICOMOS profesor Václav Girsa.

„Stavební lobby si tak napsala věcný záměr zákona podle svých představ a potřeb,“ uvedl už dříve Girsa.

Zpět