Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Datové centrum Kbely

Datové centrum Kbely

K prodeji je nabízen pozemek o celkové velikosti 5 600 m2. S ohledem na dostupnost velkokapacitních inženýrských sítí, konkrétně datových a elektrických sítí, je pozemek vhodný zejména pro výstavbu datového centra. Území umožňuje realizaci datového centra do velikosti až 4 880 m2 HPP. Alternativně je možné pozemek využít také pro výstavbu výrobní nebo skladovací haly.

Lokalita

Pozemek se nachází v katastrálním území Kbely na hranici s katastrálním územím Satalice, mezi vojenským letištěm, železniční jednokolejnou tratí a budoucím silničním přivaděčem z Vysočanské radiály do Kbel. Okolí pozemku tvoří komerční zástavba, převážně průmyslové a skladové areály.

Více informací na TARGET VALUE.