Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Systémový přístup zbaví zbytečných zásob

Společnost Logio, která se zabývá řízením dodavatelských řetězců, minulý týden vydala zprávu, jež konstatuje, že České podniky mají na skladech zbytečné zásoby v hodnotě 70 miliard korun. O tomto aktuálním problému jsme se v rychlosti bavili s expertem ze společnosti Logio - Tomášem Formánkem.

Zásoby českých firem dosahují hodnoty 450 miliard korun. Téměř šestina těchto zásob, tedy zboží za přibližně 70 miliard, se podle studie vaší společnosti dá označit jako zbytečná. Co vede české společnosti k pořízení takového množství nadbytečných zásob?

Oněch 70 miliard zbytečných zásob je řekněme optimistická hranice, z praxe známe spousty firem, které dosahují výrazně horších výsledků. Jednoduše řečeno, firmy, které nerespektují logistiku jako hodnototvorný proces jsou na tom hůře. Většina z nich používá pro řízení zásob základní nástroje, které jim umožňuje podnikový informační systém, případně jednoduché reporty v excelu, které prostě nejsou schopné zachytit unikátní charakter každé konkrétní položky. Nákupčí subjektivně odhaduje budoucí potřebu a jak je v Čechách dobrým zvykem, hodně často přidává zcela zbytečnou pojistnou zásobu, protože má prostě obavy z výpadku.

Pokud bych to měl shrnout tak hlavním problém je struktura zásob. Na jednu stranu mají zbytečně vysoké zásoby položek, které se běžně prodávají, nicméně v nesprávné struktuře, takže často dochází k výpadkům prodejů protože nemají adekvátní zásobu. Na druhou stranu mají vysoké procento zásob, které se buď vůbec neprodávají nebo pouze v omezené míře.

V jakých ohledech mají tuzemské firmy co do optimalizace svých procesů největší mezery a co mohou udělat pro zlepšení svých toků?

Logistika je poslední oblast, ve které může firma udělat skokovou změnu. Ve všech ostatních oblastech už bylo hodně vymyšleno, ale právě logistika je relativně mladá disciplína a firmy mají velký potenciál pro zlepšení. Velké procento firem chápe logistiku jako jakousi servisní činnost. A to je špatně. Logistika je hodnotný proces, který patří meziklíčové ve firmě.

Mají podobné problémy i v okolních státech? Například v Polsku, či na Slovensku?

Porovnání ostatních států kolem ČR vychází velmi podobně. Tento parametru se bude lehce zhoršovat směrem na východ. Uvádí se, že na světě je přibližně 12 bilionů dolarů zásob, což je obdoba HDP USA. Z toho přibližně 2 biliony dolarů tvoří zbytečné zásoby. Jednotlivé země se liší procentem logistických nákladů vůči HDP. Vyspělé státy jsou na tom obecně výrazně lépe nežli například většina států z Asie.

Vaše studie také upozorňuje na smutný fakt, že přibližně 30 % ze zbytečných zásob už nemá perspektivu prodeje a jedná se tedy o čistou ztrátu. Jakým způsobem společnosti s tímto zbožím nakládají a nelze jej nějakým způsobem efektivně využít?

Firmy si bohužel tuto část zásob stále drží na skladě a nejsou schopny provést kroky k její eliminaci. Většina firem nemá zavedený buyback vůči dodavatelům, takže je to jen a jen jejich problém, který je trápí. U naprosté většiny se toho firma nezbaví jinak než likvidací, šrotací anebo prodejem pod nákupní cenou.

Ve zprávě o zásobách českých firem se také objevila informace, že i přes vysoké skladové zásoby zůstává přes 10 % objednávek neuspokojeno. Proč tomu tak je?

Tento problém je hodně spojený právě se zmiňovanou strukturou zásob. Není v lidských silách každý den projít všechny potřebné položky a u každé správně odhadnout budoucí potřebu. Běžně mají firmy tisíce nebo desítky tisíc položek a není v lidských silách postarat se o každou položku. Tím dochází k pravidelným výpadkům zásob u položek, jejichž zásoba byla při nákupu špatně odhadnuta. Firma tak před sebou neustále valí kámen, který má hodnotu 10% z jejich tržeb. Jde většinou o peníze, které firmy dostanou až v delším časovém horizontu případně ve vysoce konkurenčním prostředí nikdy. Protože zákazník ihned odchází ke konkurenci. Bez systémového přístupu k řízení zásob si firmy s tímto problémem nedokáží poradit.

 

Zdroj: logisticsatoz