Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Mobilita budoucnosti na EUROTRANS 2013

Ve dnech 8. - 10. října se na brněnském výstavišti koná mezinárodní dopravní veletrh EUROTRANS. V rámci tohoto veletrhu si pro jeho účastníky BVV připravilo Konferenci Mobilita budoucnosti, která nabízí velmi zajímavý program. Konference Mobilita budoucnosti se bude konat v pavilonu G2.

V rámci této konference se její účastníci mohou těšit např. na Kulaté stoly a jejich závěry, které se budou zabývat otázkami financování dopravní infrastruktury, udržitelnou mobilitou, nákldní dopravou, výstavbou, údržbou a opravami dopravní infrastruktury apod. Dále se mohou účastníci dozvědět něco o elektrických autobusech pro město nebo na tzv. BRNOSAFETY, které se bude konat v pavilonu P.

Druhý den, tj. středa 9. října, bude pojat jako Den autoservisní techniky. V rámci tohoto denního programu se koná i první část Logistické konference EULOG 2013. A opět se tento den bude konat BRNOSAFETY v pavilonu P a také ITS pro města v Kongresovém centru.

Čtvrtek bude zahájen druhou částí Logistické konference EULOG 2013, která bude zaměřena na logistická řešení, automatizované sklady a na budoucnost kombinované dopravy a logistických parků. Odpolední program bude pojednávat o reálných možnostech dopravy v Brně a Jihomoravském kraji.

 

Zdroj: eulog