Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Ve stavebnictví se využívá logistiky dodavatelů

V rámci logistiky je ve stavebním průmyslu podstatné, aby byl potřebný stavební materiál včas na místě potřeby. Ve stavebnictví je důležitá efektivita jednotlivých logistických procesů, což potvrzují stavební firmy i dodavatelé.

V rámci logistiky ve stavebním průmyslu je z pozice realizátora stavby důležité využívat různých logistických možností dodavatelů stavebních hmot a materiálů. Běžné jsou tedy dodávky stavebního materiálu přímo na staveniště. Objemnější materiál, pokud to není v rozporu například s místními podmínkami, vozí tahače s návěsy, drobnější stavební materiál je dopravován menšími automobily.

Systém dodání a převzetí materiálu je vždy předmětem dohody mezi realizátorem stavby a jeho dodavateli. „Mohu potvrdit, že v rámci stavební firmy je trendem neprovozovat vlastní rozsáhlý vozový park, ale efektivně využívat v rámci dodávek stavebních materiálů logistiku dodavatelů. Vše je poplatné ekonomice,“ uvádí Bohumil Mach, výkonný ředitel společnosti GEMO OLOMOUC.

Nutnost hledat úsporná řešení

Optimální dopravní prostředek se vždy volí především s ohledem na přepravovaný materiál. Na samotných stavbách je k přepravě materiálu používána zejména manipulační technika k přemístění materiálu, stavební výtahy a jeřáby. Stavební firmy v rámci své logistiky využívají například i tahače s návěsy, nákladní automobily pro práci na samotném staveništi (třístranné sklápěče, jednostranné sklápěče, valníky s rukou…), traktorové bagry a další stroje. V rámci logistiky ve stavebnictví je nejdůležitější, aby byl potřebný materiál včas na místě stavby. Někteří výrobci stavebních materiálů používají k dopravě na staveniště vlastní vozový park, bývají však využívány i služby dopravců.

Některé společnosti svůj vozový park na dopravu stavebních materiálů k odběratelům neprovozují. „Výstavba logistické haly je v podstatě stavebnice a je důležité, aby byla postavena kvalitně, v požadovaném termínu a z pohledu realizátora stavby ekonomicky efektivně. Ceny ve stavebnictví jsou dnešní situací stlačeny na minimum, staví se levně, proto je nutné hledat možnosti úsporných řešení i v logistice. Z pohledu stavební firmy není efektní provozovat rozsáhlý vozový park, trendem je využívání logistiky dodavatelů nebo využívání služeb spedičních firem,“ říká Josef Krejčí, jednatel společnosti AGILE, mezi jejíž realizované zakázky patří například výstavba dvou nových skladovacích hal v areálu logistického centra společnosti Šmídl ve Vysokém Mýtě.

Rychlost je konkurenční výhodou

Podívejme se na konkrétní příklady z praxe: jeden z dodavatelů stavebního materiálu, společnost Xella CZ, nevyužívá svůj vozový park, ale smluvní dopravce. Spolupracuje s celou řadou dopravců a zboží dodává jak přímo na stavbu, tak do stavebnin. „Vlastní vozový park by pro nás nebyl ekonomicky výhodný. Máme stálé partnery, kteří zajišťují dodání zboží k odběratelům, každopádně vždy při jejich výběru rozhoduje cena a časové možnosti. Rychlost dodávek je totiž v dnešní době významnou konkurenční výhodou. Díky široké škále dopravců, s nimiž spolupracujeme, jsme schopni dosahovat rychlých časů dodávek. Využíváme také systém Transporeon,“konstatuje Hana Jochová, vedoucí servisního centra firmy Xella CZ. Po přivezení zboží na stavbu je vykládka zajišťována vysokozdvižnými vozíky, jeřáby, případně auty s hydraulickou rukou.

Například v případě dalšího dodavatele – společnosti DCD IDEAL si odběratelé mohou vybrat, zda si zajistí vlastní či externí dopravu nebo využijí dopravu od výrobce. „Záleží vždy na konkrétních dohodách se zákazníkem. Pokud se zaměříme na logistiku ve stavebním průmyslu, tak lze ušetřit na dopravě, proto bývá její způsob vždy pečlivě zvažován, což můžeme označit za obecný trend,“ uvádí Martin Sedláček, jednatel firmy DCD IDEAL. K nakládce zboží jsou v této firmě využívány vysokozdvižné vozíky – převážně značky Linde. Jedná se o vozíky se speciálními kleštěmi na uchopení volně loženého zboží, v tomto případě především polystyrenu v balících.

Vozíky s přídavnými hydraulickými okruhy

Důležité je dbát i na výběr vhodné manipulační techniky. Často jsou využívány vozíky s vyššími nosnostmi. Stavebnictví je charakteristické vysokou prašností, proto bývají vozíky se spalovacími motory vybavovány například přídavnými filtry. Jak podotýká Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu společnosti Linde Material Handling Česká republika, specifické pro vozíky, které jsou užívané užívanými ve stavebnictví, je mimo jiné to, že jsou často vybaveny dalšími přídavnými hydraulickými okruhy pro přídavná zařízení – může se jednat například o zmíněné kleště na polystyrenové desky, různá chapadla, přídavná zařízení na převážení trubek a podobně. Tyto vozíky často jezdí na venkovním prostranství, proto jsou vybavovány kabinami, polokabinami, ale i klimatizací. Své místo v tomto oboru nacházejí i terénní vozíky.

Ze strany zákazníků poptávajících nové vozíky pro obor stavebnictví je zaznamenáván tlak na cenu, což platí i v dalších segmentech, hlavním požadavkem samozřejmě bývá, aby vozík vyhověl veškerým požadavkům na provoz. Základem je nejen správný výběr, ale také následná důsledná údržba.

Názor odborníka

„Není vhodné podceňovat údržbu a vybavení vozíku přídavnými filtry v provozech náročných na prašnost. V extrémně prašných prostorech je vhodné zvážit zkrácení intervalu pro údržbu. Prodlouží se tak obvykle střední doba bezporuchového provozu vozíku. Nepodceňovat údržbu v provozech náročných na prašnost se vyplácí. Firmy si stále častěji uvědomují nutnost údržeb, někdy jsou intervaly provozních údržeb přizpůsobovány, respektive zkracovány, což lze označit za trend.“

Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu, Linde Material Handling Česká republika.

 

Zdroj: logisticsatoz