Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Tipy na lepší management skladu

1. Pamatujte na princip Pareto (také známý jako pravidlo 80/20), který říká, že 80 % následků plyne z 20 % příčin. I přesto, že toto pravidlo není univerzální, většinou opravdu platí: 20 % vašich zásob dělá 80 % pohybu produktů. Takže umístěte rychleji se měnící položky blíže k nákladišti, abyste zvýšili účinnost sběru a zkrátili cestovní vzdálenosti. Z těchto důvodů přizpůsobujte váš sklad alespoň jednou nebo dvakrát ročně (nebo třikrát až čtyřikrát ročně, pokud jsou výrobky sezónní).

2. Abyste ušetřili peníze, zvažte nákup použitého vybavení. Pokud vám toto vybavení přinese znatelné ušetření alespoň 25 %, vyplatí se to. Peníze obecně ušetříte u použitého zařízení pro pohyb materiálu u více specializovaných a nestandartních zařízení spíše než na každodenních „vanilkových“ zařízeních. 
 
3. Analyzujte účinnost a produktivitu vaší sběrové metody a operací ve skladu. Pokud například děláte nízko-úrovňové sbírání krabic z palet, dobrý trik na snížení práce a vytvoření bezpečnějšího prostředí je, aby pracovníci s vysokozdvižným vozíkem otáčeli každý den palety o 180 stupňů, aby poskytli pracovníkům dobrý přístup ke krabicím. Pokud jsou vaše krabice přímo na rohu regálu, vaši pracovníci se nebudou muset natahovat až na konec palety, aby na ně dosáhli. Tento malý trik zajistí, že vaši zaměstnanci řešící objednávky budou šťastnější a produktivnější.

4. Pokud máte poničené regály, které nejsou bezpečné (v případě, že by personál mohl být zraněn nebo poničen produkt), zvažte, pokud to jen jde, opravu regálu spíše než celkové nahrazení regálu. Oprava regálu vám většinou ušetří neuvěřitelných 44 % oproti nahrazení regálu. Při opravě regálu také nemusíte montovat žádné regály, takže se sníží doba odstávky. 

5. Pro snížení ceny přepravovaného materiálu a snížení přepravních výdajů, omezte velikosti kontejnerů na 3 nebo 4 typy, tam kde je to jen možné. Přidaná výhoda tohoto postupu je, že umožní vašemu přepravnímu personálu, aby zabalil objednávky rychleji a účinněji.

6. Pokud se na svůj sklad podíváte z výšky 4,5 metru, je vidět, že se plýtvá prostorem? Proč neoptimalizovat nepoužitý režijní prostor při vertikálních skladových systémech, které vám umožňují využít „kostku“ ve vašem skladě? Zkuste se také projít po vašem skladě nebo distribučním centru a podívat se na vaše skladové systémy kritickým pohledem: Vidíte nějaké možnosti úspor či nedostatky? Máte regály, do kterých se může zajet? Všimli jste si sem tam prázdného místa? Vidíte hodně plýtvaného místa? Ujistěte se, že máte to správné skladové vybavení přímo pro vaše potřeby.

7. Maximalizujte využití ergonomického sbírání se „zlatými zónami“ (mezi rameny a koleny) v místě vašeho sbírání. Pokud lidé, kteří se zabývají objednávkami, tráví hodně času na kolenou nebo na žebříkách, je pravděpodobné, že během dne značně klesne jejich produktivita. Navíc, pokud je sbírání méně fyzicky náročné, znamená to, že méně pracovníků bude žádat kompenzace za zranění. 

8. Analyzujte vaše sběrné metody, abyste zvýšili produktivitu. Mohl by sběr podle světla nebo jiný úsporný systém zlepšit přesnost naplnění zakázky? Zvažte také automatizaci – ale pouze tam, kde je to praktické a kde se vám vrátí investice (obvykle u jednoduchých opakujících se úkonů s malými odchylkami).

9. Přemýšlejte nad motivováním vašeho personálu pro zvýšení produktivity. Vytvořte systém odměn založeném na splnění nebo nadstandartním plnění KPI (klíčovými indikátory výkonu).

10. Pokud byste našli úspory, které mohou být udělány výměnou nářadí, ale nemáte rozpočet na to udělat takovou náročnou koupi – zvažte možnosti pronájmu vybavení. Zamyslete se nad tímto citátem od Henry Forda: „Pokud muž potřebuje nářadí, ale nekoupí ho, zaplatí za nářadí stejně, jako kdyby ho vlastnil.“
 
 
Zdroj: eLogistika