Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Tesco a Heineken rozhodly pro CS CARGO

Pivovarnická skupina Heineken a nadnárodní retailová společnost Tesco si vybraly za svého hlavního tuzemského dopravce CS CARGO. Největší logistickou skupinu v zemi si známé společnosti vybraly díky poskytovanému servisu, logistickému know-how a efektivitě nákladů.

CS CARGO nově zajišťuje pro Heineken přepravu pro pivovary v Brně, Krušovicích a Velkém Březně. Dosavadní velké množství malých dopravců tak HEINEKEN redukoval na dva velké, z nichž CS CARGO má 50% podíl z celkového objemu, a tři malé dopravce. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo především zefektivnění nákladů a sjednocení provozu na jednotlivých pivovarech.

„Společnost díky svým zkušenostem především v oblasti  primární distribuce u pivovarů a ostatních výrobců nealko nápojů i díky flexibilnímu zajištění jednosměrných i dvousměrných typů přeprav nejlépe odpovídala našim požadavkům,“ řekl Josef Vaverka, distribution manager skupiny Heineken pro Českou republiku.„Nicméně nadále využíváme i služeb jiných dopravců z důvodu maximálního využívání jednosměrného typu přepravy a variabilních požadavků ze strany Heineken.“

Podstatný článek řetězce

CS CARGO je také novým partnerem společnosti Tesco, které vypomáhá se sekundární distribucí. Michal Petráček, Primary Account Manager společnosti Tesco, o jejich spolupráci řekl: „Tesco vnímá společnost CS CARGO jako svého strategického partnera především díky flexibilitě a orientaci na zákazníka. Na spolupráci oceňujeme snahu o nejlepší řešení pSkupina CS CARGO pro Tesco zajišťuje přepravu všech druhů chlazených i nechlazených potravin a spotřebního zboží. Navíc se dopravce stal významným článkem nového projektu Praha Hub, jehož podstatou je přeprava zboží o objemu až 20 vozidel denně ze skladu v Praze do Maďarska a na Slovensko pro klíčového zákazníka Procter & Gamble.

Flexibilní služby na vysoké úrovni

Obsah spolupráce s novými partnery popsal Aleš Willert, generální ředitel CS CARGO:  „Pro skupinu Heineken zajišťujeme vnitrostátní přepravu velkými 33 paletovými kamiony mezi výrobními závody, distribučními centry, centrálními sklady nadnárodních řetězců a velkoobchody. Během jednoho měsíce najezdí naše kamiony s přepravovaným zbožím až 130.000 km.“

„Společnosti Tesco jsme pak mohli nabídnout letité zkušenosti se sekundárním typem distribuce, kde dosahujeme špičkové úrovně obslužnosti 99,8%. Klientům jsme schopni nabídnout také na míru šité řešení nakládek u více zákazníků a vykládek na vícero distribučních centrech,“ dodal Aleš Willert.ři každodenních operacích a zodpovědnost o svěřené zákazníky.“

Zdroj: logisticsatoz.com