Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Slovnaft pokračuje ve výstavbě závodu

Společnost SLOVNAFT dosáhla začátkem června jeden z milníků při výstavbě logistického centra pro nový závod na výrobu polyetylénu LDPE 4. Dodavatel, německá společnost TALKE, dokončil osazení 28 sil, ve kterých se bude nízkohustotní polyetylén skladovat a následně expedovat odběratelům. Výstavba logistické infrastruktury pokračuje podle plánu a v provozu by měla být ve druhém čtvrtletí 2015.

Skladovací sila jsou klíčovou částí logistického centra a jsou přímo propojeny s linkou na výrobu polyetylénu s roční kapacitou 220 tisíc tun. Celková skladovací kapacita 28 sil představuje 13 500 tun polyetylénu. Součástí stavby je také nový sklad, kde se bude polyethylen balit do pytlů a skladovat, a také dopravní systém a nakládací rampy pro jeho expedici.

Pro německou společnost TALKE, která je jedním z předních světových poskytovatelů logistických služeb a logistického poradenství pro chemický a petrochemický průmysl v zemích Evropy, Perského zálivu a Asie, je výstavba logistického centra pro Slovnaft aktuálně největším evropským projektem.

Slovnaft chce do roku 2015 v oblasti výroby základních plastů investovat více než 300 milionů eur. Z toho náklady na výstavbu samotné linky LDPE 4 přesáhnou 200 milionů eur. Rekonstrukce etylénové jednotky, která zpracovává primárně benzíny a plyny, z nichž se vyrábějí suroviny určené zejména pro výrobu polyetylénu a polypropylenu, jakož i výstavba přidružené logistické infrastruktury v podobě skladovací nádrže ethylenu, sil na skladování polyetylénu a balicích linek, si vyžádají dalších zhruba 100 milionů eur.

 

Zdroj: logisticsatoz