Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

CS CARGO zakončila rok 2012 ziskem

Na počátku roku 2012 přišla společnost Tuffierh Funds SICAV, nový akcionář skupiny CS CARGO, s návrhem restrukturalizace a šetření provozních nákladů. Na právě zveřejněných hospodářských výsledcích za loňský rok jsou vidět pozitivní výsledky těchto kroků.

Podle auditovaných mezinárodních účetních standardů ověřených auditorskou společností KPMG, zakončila skupina CS CARGO loňský rok s obratem 4,6 miliardy Kč a provozním ziskem (EBITDA) 242 milionů. V meziročním srovnání se sice jedná o pokles tržeb o 15%, to však bylo podle zástupců společnosti způsobeno především postupným ukončováním nerentabilních projektů.

V České republice, kde restrukturalizační opatření společně se snižováním provozních nákladů probíhají od druhé poloviny loňského roku, se pozitivní výsledky začínají projevovat zejména letos. Výsledky za poslední tři měsíce roku 2013 tomu napovídají.

„I přes kumulaci několika negativních vlivů, jako jsou vysoké ceny pohonných hmot, krize v automobilovém průmyslu a snížená poptávka spotřebitelů, které v souběhu tlačí dolů hrubou marži firmy, jsme za poslední tři měsíce letošního roku zaznamenali pozitivní trend,“ říká Aleš Willert, generální ředitel CS CARGO a dodává:  „Dosažený zisk před zdaněním je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vyšší o 25%. Tento fakt potvrzuje správnost nastoleného směru a otáčení trendu. Stále nás, ale čeká ještě těžká práce.“

Modernizace proběhla především v oblasti IT

Restrukturalizace probíhá na několika úrovních. Došlo k přesunutí sídla společnosti z Holandska do Jičína, změnila se organizační struktura a byl vytvořen nový manažerský tým. Zároveň dochází k postupné obnově vozového parku a nákupu těch nejmodernějších vozidel odpovídajících nejpřísnějším ekologickým a ekonomickým požadavkům. Stále větší nároky zákazníků na kvalitu a včasnost doručení vedly skupinu k investicím do rozšíření a zdokonalení IT technologií, zejména pak do on-line reportingu provozu vlastních aut. V rámci modernizace IT systémů došlo také k optimalizaci interních a externích procesů, jako např. objednávkových, fakturačních a účetních postupů.

Skupině se v loňském roce dařilo a letos stále daří na i letošním roce daří zejména na slovenském trhu, kde skupina získala nové kontrakty s firmami z oblasti potravinářství, výroby nápojů a automobilového průmyslu. Zároveň výrazně posílila svou pozici v segmentu spedice. Meziročně zvýšila obrat o 4 % a zisk před zdaněním dokonce o 35 %.

 

Zdroj: logisticsatoz