Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Rok 2014 byl pro průmyslové prostory rekordní

V posledním čtvrtletí 2014 bylo dostavěno 75 400 metrů čtverečních využitelných ploch v šesti halách a celková plocha výrobních a skladových prostor v České republice vzrostla na konci 4. čtvrtletí na 4 884 000 metrů čtverečních, píše IRF ve své nejnovější zprávě. Prostory jsou plně obsazeny. Za celý loňský rok bylo dokončeno 354 100 metrů čtverečních skladových a výrobních ploch, což představuje meziroční nárůst o 32 procent a 67procentní nárůst oproti roku 2012. BTS prostory sice stále převládají, postupně se ale začíná zvyšovat podíl prostor stavěných spekulativně. Prostory dokončené v loňském roce byly pronajaty před dokončením z 87 procent.

Největší objem -- 125 600 metrů čtverečních nových skladových hal -- byl v roce 2014 dokončen v Praze a okolí. Jednalo se o 125 600 metrů čtverečních nových industriálních a výrobních ploch, což představuje 35procentní podíl na všech dokončených prostorech v ČR za loňský rok. Dalších 60 700 metrů čtverečních ploch bylo dokončeno v regionu středních Čech. Třetí a čtvrtý nejvyšší podíl objemu průmyslových novostaveb připadá Plzeňskému a Jihomoravském kraji. Postavilo se tam 55 500 metrů čtverečních, respektive 48 400 metrů čtverečních nových ploch. Mezi největší projekty dokončené v minulém čtvrtletí patří skladová hala v parku P3 Prague D8 (39 200 metrů čtverečních) plně pronajatá společnosti VF Corporation a přestavba objektu v CTParku Žatec pro společnost Grammer, čítající 22 000 metrů čtverečních. Další menší prostory byly dokončeny společností CTP Invest v jejich parcích v Novém Jičíně, Brně-Modřicích a v Plzni, což dohromady představuje 11 400 metrů čtverečních ploch.

Zdroj: Encompass me