Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Nové logistické centrum skupiny Lapp

Počátkem června bylo v německém Ludwigsburgu otevřeno moderní servisní a logistické centrum nadnárodní skupiny Lapp, která se specializuje na výrobu kabelů. Jedno z nejmodernějších center svého druhu je vybaveno patentovanou dopravní technikou a automatizovaným skladem s vysokými regály. Do jeho vybudování společnost investovala přes 50 milionů eur.

„Jedná se o největší samostatnou investici v historii našeho rodinného podniku. Přinese užitek našim zákazníkům, zaměstnancům i životnímu prostředí,“ řekl při příležitosti otevření centra Andreas Lapp, předseda představenstva Lapp Holding AG. „Výstavba tohoto centra byla nezbytnou podmínkou pro zajištění dalšího růstu našeho podniku.“

Nové servisní a logistické centrum je tvořeno třemi propojenými halami s celkovou plochou 30 000 metrů čtverečních. Podél 270 metrů dlouhé a 11 metrů vysoké fasády je k dispozici 30 ramp pro nakládku a vykládku nákladních automobilů. Prostřední hala 2 je inovativním srdcem servisního a logistického centra. Je v ní možné uskladnit až 74 000 kabelových bubnů.

Motto centra: Úspora, automatizace a inovace

Vysokozdvižné vozíky ukládají kabelové bubny na téměř 700 metrů dlouhý a 600 mm široký pásový dopravník vybavený čtyřmi předávacími stanicemi. Od tohoto místa probíhá vše automaticky. To umožnily dvě inovace, které byly skupinou Lapp i patentovány. Prvním patentovaným zařízením jsou speciální manipulační ramena, takzvané manipulační trny, které zajedou do středového otvoru bubnu a ke zdvihání se v něm roztáhnou, aby zabránily poškozování při přepravě. Jeden manipulátor je schopen přemístit za hodinu minimálně 60 bubnů s hmotností až 400 kilogramů.

Druhý patent představují speciálně vyvinuté systémové plastové palety s nopy a drážkami, na kterých je možné bezpečně a stabilně přepravovat kabelové bubny. I uložení ve skladu samotném probíhá plně automaticky s využitím světelných závor a technologie RFID. V 18 regálových uličkách ukládají regálové zakladače kabelové bubny do určených míst a opět je z nich vyzvedávají. Tím dochází i k úspoře prostoru. Dříve musely být uličky široké až čtyři metry, aby se jimi mohly pohybovat vysokozdvižné vozíky. Nyní postačuje 1,20 metru.

Technologie šetrné k přírodě

Stavba byla projektována a budována podle nejnovějších směrnic v oblasti úspory energií. Vytápění zajišťují energeticky efektivní stropní plynové infrazářiče, zaručující průměrnou teplotu 17-18 stupňů. Na střeše je umístěno fotovoltaické zařízení s ročním výkonem 1 000 MWh. Tím bude z obnovitelných zdrojů pokryto 72 procent celkové spotřeby elektrické energie v centru Ludwigsburg.

Nejmodernější, zákazníkům přizpůsobená expedice

V hale 1 se provádí stříhání kabelů na délky požadované zákazníkem, zabalení a označení. Dvanáct automatických dopravních systémů přepravuje kabelové bubny do střihací stanice, ve které jsou pracovníci schopni zpracovat až 150 bubnů za hodinu. Kabelové kruhy nebo bubny následně pásový dopravník dopraví na jedno z pěti balicích pracovišť. Za hodinu je zde možné připravit k expedici 334 bubnů a 165 kruhů.

Výhody moderního logistického centra

-    Zákazníci budou nyní dostávat jedinou zásilku se všemi objednanými výrobky. Dříve byla dodávka s ohledem na různá skladovací místa rozdělena i na několik zásilek. Tím zároveň dojde ke zkrácení dodacích termínů.

-    Nové servisní a logistické centrum však přináší velké výhody i pro vlastní pracovníky. Při práci se nepráší a kromě toho jsou pracoviště uspořádána ergonomicky a tak, aby se zabránilo přílišnému namáhání zad.

-    Díky koncentraci kabelových bubnů do jednoho místa odpadají četné vnitropodnikové přepravy. Odhadem se takto za rok ušetří 750 jízd nákladním automobilem. To odpovídá snížení emisí CO2 v rozsahu ca 155 tun za rok.

 

Zdroj: logisticsatoz