Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

MODEL 4PL: Strategické partnerství

Účelem 4PL je převzetí úplné zodpovědnosti za logistický řetězec klienta a za jeho optimalizaci. Typický je pro globální trh. Modely 4PL jsou uplatňovány např. v nadnárodních průmyslových podnicích různých odvětví, např. v automotive, farmacii a potravinářství. Růst partnerství fourth-party logistics byl zaznamenán hlavně v západní Evropě.

Jako budoucnost outsourcingu je někdy označován model 4PL (fourth-party logistics). Podle odborných publikací jde o nejužší možnou formu partnerství, kdy poskytovatel přebírá kompletní optimalizaci celého logistického řetězce. „Na rozdíl od 3PL se 4PL zaměřuje na total supply chain management,“ doplňuje Tomáš Moravec, supply chain manager fresh MAKRO Cash & Carry ČR.

V dnešním silně globalizovaném tržním prostředí jsou kladeny vysoké požadavky na společnosti 4PL, jež musí ve fourth-party logistics mít požadované know-how v oblasti řízení mezikontinentálních, ale i regionálních materiálových a informačních toků spolu s požadovanou úrovní zdrojů a technologií přepravy.

Vzhledem k tomu, že typickým zákazníkem společností poskytujících 4PL řešení jsou firmy globálního charakteru s objemem zásilek ve stovkách, spíše však tisícovkách zásilek měsíčně, není na českém trhu mnoho firem, které by 4PL mohly využít. V souvislosti s modelem 4PL jsou nejčastěji zmiňovány společnosti DHLUPSEXL Service, BDP International, ale také poradenské firmy DeloitteCPCSORTEC aAccenture. Někdy je koncept 4PL chápán jako dobrý marketingový tah jak se co nejvíce zviditelnit.

Na počátku byla internacionalizace obchodu

První a doposud hojně používaný model je 1PL (first-party logistics), kdy si logistické služby zabezpečuje sám výrobce. V 80. letech minulého století byly firmy díky internacionalizaci obchodu nuceny zrychlovat své logistické procesy. Společnosti proto začaly objednávat logistické služby přímo u jednotlivých poskytovatelů. Model 2PL, prozatím asi nejvíce využívaný v České republice, byl na světě. Provozovatelé tzv. sekond-party logistics začaly v širším měřítku zajišťovat služby zasilatelské, dopravní či skladovací. V praxi 2PL znamená nejnižší míru propojenosti mezi poskytovatelem a uživatelem logistických služeb.

Užší formu propojení firem představuje systém 3PL neboli third-party logistics. Tato forma spolupráce se rozvíjí od 90. let 20. století. Poskytovatel přebírá komplexní realizaci části nebo celého logistického řetězce a zajišťuje jeho výsledek. Vykonává své služby na základě dlouhodobé smlouvy, investuje do logistických technologií, podílí se na základě společně stanovených cílů na zkvalitňování logistické úrovně služeb zákazníka. Tuto formu spolupráce využívají v České republice především střední a velké podniky, automobiloví výrobci, ale také zahraniční firmy.

4PL: vzájemná závislost na úspěchu zvolené strategie

Nejužší možnou formou partnerství, kdy poskytovatel přebírá kompletní optimalizaci celého logistického řetězce, je model fourth-party logistics. Poskytovatel 4PL nabízí koordinaci a management zásobovacího řetězce, kompletně integruje svůj zákaznický dodavatelský řetězec – spravování zdrojů, schopností a technologií všech stran (tj. vlastní organizaci a ostatní poskytovatele služeb) a dodává tak úplné řešení dodavatelských řetězců.

„Termín 4PL byl vytvořen poradenskou skupinou Andersen Consulting (nyní Accenture) a je to jejich trademark. Accenture definuje 4PL jako integrátora, který skládá zdroje, schopnosti a technologie své vlastní organizace a dalších organizací, aby navrhoval, budoval a provozoval komplexní řešení dodavatelského řetězce,“vysvětluje termín Tomáš Moravec.

Podle Accenture je 4PL univerzální dodavatel logistických služeb, který kontrahuje subdodavatele – od dopravy a skladování přes celní služby a logistické poradenství až po řízení nákupu, elektronická tržiště, call centra a fakturační centra a řízení vztahů se zákazníky (CRM) a datové (IT) služby. „4PL nemusí nutně sám provozovat některou z uvedených služeb, ale musí mít zkušenost klienta. Účelem je převzetí úplné zodpovědnosti za logistický řetězec klienta a za jeho optimalizaci, funguje tedy jako jakýsi systémový integrátor,“ připomíná Tomáš Moravec.

Partnerství na úrovni 3PL můžeme podle Michala Volka, site managera společnostiDHL Supply chain, zjednodušeně popsat jako převzetí skladování a dopravy (a dalších souvisejících činností) logistickým partnerem. Pro 4PL vztah je to ale málo.„Poskytovatel logistických služeb zde musí využít své zkušenosti a schopnosti, jejichž prostřednictvím zajišťuje rozvoj a optimalizaci klientových procesů a zvyšuje jejich efektivitu. Tím mu nejen šetří peníze, ale i podporuje jeho růst a konkurenceschopnost.“

Je nepravděpodobné, že by 4PL logistice dominovala

Spolupráce formou 4PL začíná většinou zpracováním vlastního logistického konceptu a poradenstvím. Těžiště činnosti je zaměřeno na výsledek svěřené činnosti. 4PL může z pověření klienta koordinovat více 3 PL poskytovatelů. Mezi oběma společnostmi je vytvořena vzájemná závislost na úspěchu zvolené strategie, pracují na bázi partnerství a vzájemné důvěry.

Tato forma spolupráce se v poslední době dostává do popředí zájmu zákazníků, především velkých firem. Důležitá je nezávislost poskytovatele. Ten v ideálním případě sám vůbec služby nerealizuje (může se jednat o poradenská firmy Deloitte, CPCS, ORTEC a již zmíněnou společnost Accenture). Pokud ano, je často nucen využívat služeb konkurenční firmy, a to není snadné.

Možná i proto se 4PL v případě logistických firem těžko realizuje a je nepravděpodobné, že by 4PL kdy dominovala logistice nebo oblasti dodavatelských řetězců. Na druhé straně se může pro některé klienty stát tím pravým řešením. Například pro složité obchodní modely zahrnující globální nákup a vícekanálový odbyt. Vzhledem k náročnosti na investice a know-how je 4PL model vhodný jen pro dlouhodobé vztahy klienta a poskytovatele služeb.

Služba 4PL je někdy chápána jako vyšší úroveň 3PL

Jaké je uplatnění, ale také chápání logistického modelu 4PL v České republice? Ukazuje se, že různé. Chápání pojmu se pohybuje mezi nezávislým poradenstvím, kdy poskytovatel sám služby nerealizuje. Druhým chápáním je model, kdy poskytovatel kromě poradenství koordinuje aktivity 3PL společností. V některých případech dokonce i využívá služeb konkurenčních firem. A konečně může jít o logistického poskytovatele, který vlastní fyzické prostředky.

Mnohdy se poskytovatelé 3PL disponující fyzickými prostředky považují za poskytovatele 4PL, přičemž právě nevlastnění fyzických prostředků je často zmiňováno jako základní podmínka modelu fourth-party logistics. Jeho jediným majetkem by mělo být know-how, ale to hovoříme o čistém či ideálním typu 4PL. „Výklad 4PL není v praxi zcela jistě jednotný. Často bývají kompetence 4PL integrátora posouvány směrem k 3PL. Těžištěm 4PL však není logistika, ale management,“ říká David Růžička ze společnosti Wakestone Logistics.

V praxi často dochází k situaci, kdy společnosti 3PL nabízejí kromě služeb, které jsou schopni zajistit svými zdroji a technologiemi, i služby partnerských větších poskytovatelů služeb, kteří jsou např. vhodnější pro daná obchodní teritoria. Výsledkem je snaha o poskytnutí ucelenějších služeb pro finální zákazníky, jež co nejlépe odrážejí požadavky daných odvětví a trhů.

„Velké společnosti 3PL outsourcují vydefinované služby menším 3PL v rámci specifických trhů či odvětví. Velké společnosti poskytující tyto služby následně vystupují jako 4PL Control Towers, např. DHL či UPS,“ podotýká Martin Hart z Fakulty logistiky a krizového řízení a Ústavu logistiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.„Poskytovatele 4PL vnímám zejména jako konzultačního partnera, který nejprve zmapuje potřeby svého klienta a navrhne a uvede do praxe optimální řešení. Je tedy mezičlánkem mezi společností hledající optimalizaci ve svém dodavatelském řetězci a 3 PL poskytovateli,“ popisuje chápání 4PL Jiří Pros, vedoucí logistiky společnostiPerfetti Van Melle Czech Republic.

3PL poskytovatel by se měl zaměřovat pouze na provozní část dodavatelského řetězce, zatímco 4PL poskytovatel má podle Jiřího Prose pozici konzultanta, který navrhuje optimální řešení a pomocí 3PL poskytovatelů je uvádí do praxe.

Služba 4PL je v reálném provozu chápána jako vyšší úroveň 3PL, kdy logistik je zasvěcen do interních procesů společnosti. Od přebírání zboží z výrobních linek až po jejich ukládání do regálů na prodejnách. S podobným konceptem se můžeme setkat například v některých automobilkách. „3PL firma přibere činnost od svého klienta, např. řízení zásob ve skladu či celní deklaraci, a službu přejmenuje na 4PL. Mám ale zkušenost i s tím, že je poskytována celá návazná, před- a povýrobní logistika pro výrobní firmu na špičkové úrovni, aniž by to poskytující logistická firma nazývala 4PL,“uvádí Tomáš Moravec, jehož doplňuje Jan Kučera, jednatel společnosti BOHEMIA CARGO„Poskytovatel 4PL – podle mého chápání tohoto pojmu – zmapuje současný stav logistiky u klienta, navrhne projektové řešení, řídí logistické řetězce klienta včetně koordinace a propojování jednotlivých realizačních firem a specialistů – např. dopravců, skladovatelů apod. Myslím, že nejsme typický poskytovatel 4PL. Máme sice klienty, kterým zajišťujeme komplexní obsluhu firmy, ale určitě to není 4PL v pravém slova smyslu.“

Společnost Dachser je nejvíce integrovaná do procesů společnosti OTIS Escalators a Elevators„Pro tuto společnost poskytuje Dachser Břeclav například kompletní interní logistiku, předmontáž a kompletaci dílčích strojírenských celků, specifické balení zásilek i národní a mezinárodní přepravy hotových výrobků a náhradních dílů,“ uvádí příklad Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic.

Automotive očekává od partnerů komplexní portfolio služeb

Společnost C.S. CARGO se za poskytovatele 4PL považuje. „Jelikož naše společnost již historicky patří k hlavním poskytovatelům logistických služeb, a to nejen na českém trhu, byl přechod k širšímu a komplexnějšímu portfoliu nabízených služeb nezbytným a logickým krokem. Týkalo se to především našich zákazníků v segmentu automotive, kteří tento vývoj od svých logistických partnerů očekávali,“ říká Luboš Krejčí, obchodní ředitel C.S. CARGO. V praxi podle C.S. CARGO model 4PL znamená realizaci a optimalizaci každého článku logistického řetězce objednatele se zaměřením na výsledek celé logistické činnosti.

Portfolio služeb začíná od tvorby konceptu včetně sladění strategie mezi dodavatelem a objednatelem, pokračuje přes integraci stěžejních činností do procesního řetězce a jeho následné přebudování až po převzetí odpovědnosti za provoz a jeho řízení. „Již od začátku pracujeme s objednatelem individuálně a ladíme veškeré vize a požadavky na logistické služby. Vzhledem k tomu, že máme vlastní vývojové IT centrum, které se dlouhodobě podílí na vývoji logistického softwaru LODiS, je možné operativně modifikovat řešení podle aktuálních požadavků zákazníka a minimalizovat tak jeho náklady,“ uvádí Luboš Krejčí.

C.S. CARGO umí propojit IT prostředí se systémem zákazníka. Dále garantuje jakost služeb a kapacit ve svých logistických centrech a nese plnou odpovědnost za zajištění materiálových toků. Jako samozřejmost uvádí systém kvality. Uživatelé zmíněného 4PL modelu jsou společnosti BentelerMatador a Continental Teves. Z ostatních pak segment společností Saint Gobain Adfors nebo Siemens.

Nejvýznamnější hráči na trhu musí umět 4PL

Také společnost DHL Supply Chain se považuje za poskytovatele 4PL. „Poskytovatel 4PL dokáže organizačně integrovat různé články dodavatelského řetězce či více dodavatelských řetězců do jednoho celku. Je jedno, jestli je to logistická nebo poradenská společnost, musí být však schopna formulovat strategii řetězce, koordinovat jeho jednotlivé účastníky a vytvořit prostředí úzké spolupráce,“ je přesvědčen site manager Michal Volek.

Všichni nejvýznamnější hráči na logistickém trhu už musí nutně nabízet služby, které mají povahu modelu fourth-party logistics. Tedy alespoň podle Rudolfa Malého, výkonného ředitele a předsedy představenstva společnosti PST CLC, která nabízí partnerství na úrovni 4PL. „Žádná z úspěšných firem mezi poskytovateli logistických služeb už dnes nemůže fungovat bez schopnosti provádět analýzy, simulace a následně syntetické činnosti, které vedou k neustálému optimalizování provozu jejich partnera. Úmyslně jsem použil slovo partner, protože na této úrovni už nelze hovořit o dodavateli a odběrateli, poskytovateli a klientovi, ale o partnerech, kteří mají společný záměr a směr.“ Všechna řešení jsou přitom hledána tak, aby vyhovovala nejen teď, ale i v delším časovém horizontu. „Zjednodušeně řečeno: abychom předčasně z řešení nevyrostli a nemuseli investovat další prostředky na jeho rozšíření nebo změnu.“

Konceptu 4PL stojí v cestě vzájemná nedůvěra

Základním požadavkem 4PL je kromě nezávislosti poskytovatele vzájemná důvěra. Společnost C.S. CARGO chápe tento pojem jako strategické partnerství, kdy je velmi důležitá spolupráce, a především vzájemná důvěra mezi objednatelem a poskytovatelem služby. A právě absence důvěry na tuzemském trhu je podle některých překážka bránící realizaci logistického konceptu 4PL. A navíc – proč měnit fungující koncept stávajícího logistického providera. Uživatelé logistických služeb by kromě toho měli vidět za svým logistickým providerem fyzické prostředky, myslí si někteří tuzemští logistici.

Na druhé straně poskytovatelé 3PL řešení se v praxi přirozeně snaží nastavit logistické procesy šité na míru vlastní infrastruktuře, skladovým řešením atp., a to nemusí být pro uživatele vždy ideální řešení. Poskytovatel 4PL by měl být schopen najít optimální řešení díky pohledu zvenku. Kromě toho by měl být garantem toho, že nové řešení bude fungovat i v měnících se podmínkách.

4PL odstraní profesní slepotu vlastních pracovníků

Jan Kučera chápe model 4PL jako vynikající myšlenku umět využít synergie všech procesů, což je hlavní hybná síla logistiky. Horší je to s jeho zaváděním do praxe, což není dostatečně rychlé a účinné. Podle Luboše Krejčího se jedná o aktuálně nejefektivnější cestu ke snižování nákladů. Mezi největší benefity plynoucí z modelu 4PL je přenesení celé odpovědnosti za systémové řešení a optimalizaci materiálového toku na poskytovatele.

Nesporným přínosem je podle Luboše Krejčího také snížení administrativních nákladů a urychlení materiálového toku, čímž se zvyšuje kvalita dodavatelských služeb.„Hlavním přínosem 4PL přístupu je nezávislý pohled a možnost identifikovat reálné možnosti zefektivnění procesů s přímou návazností na snížení ekonomické zátěže v celém řetězci. Často se externí pohled 4PL providera a jeho partnerů ukáže jako možnost odstranění profesní slepoty vlastních pracovníků,“ doplňuje benefity Michael Rada.

Nevýhodou se může zdát velmi úzká spolupráce mezi objednatelem a poskytovatelem. Například v případě neobnovení spolupráce je přetrhání vazeb mnohem těžší. Postupem času je integrace 4PL partnera u klienta tak úzká, že možný problém jednoho z nich může být značně rizikový i pro druhou stranu. V některých případech chybí tržní regulace a 4PL se stane překážkou konkurenceschopnosti zákazníka. „To je občas vidět v sektoru automotive, kde se zákazník a 4PL provider stanou navzájem na sobě závislí a 4PL provider se může stát prakticky zbytečným článkem celého řetězce, který nedosahuje původně plánovaných úspor transakčních nákladů a nebuduje žádnou přidanou hodnotu pro logistiku zákazníka,“ myslí si Jan Polter.

Na závěr lze konstatovat, že úzká forma partnerství 4PL má v logistice své místo, a to především pro globální uživatele. „Model 4PL je typický pro globální trh. Příkladem logistických podniků v globálním měřítku mohou být např. UPS či DHL,“ uvádí Martin Hart.

Růst modelu 4PL byl zaznamenán hlavně v západní Evropě v kombinaci s narůstajícím snižováním nákladů a zjednodušováním funkcí. Modely 4PL jsou uplatňovány v nadnárodních průmyslových podnicích různých odvětví, např. v automotive, farmacii a potravinářství.

Zdroj: logisticsatoz