Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Amazon plánuje u Dobrovíze příští měsíc stavět

Dlouhé debaty o výstavbě obřího distribučního centra společnosti Amazon u Dobrovíze jsou, zdá se, definitivně u konce. Podle starosty Martina Šafra vyjednala obec maximum možného: nyní už se čeká jen na kontrolu aktualizovaného znění smlouvy s dodatky zastupitelstvem. "K jejímu podpisu by mělo dojít v řádu několika dní," doplňuje dobrovízský starosta.

Lze říci, že na začátku června roku 2014 je ve věci Amazon vs. Dobrovíz skutečně dojednáno všechno, co dojednáno být mělo? Jednoduše řečeno: je opravdu hotovo?

Já myslím, že ano. Teď jsme ve fázi, kdy jsme se s protistranou dohodli na všech sporných bodech a jediné, co chybí, jsou podpisy pod smlouvou a jejím dodatkem. Na posledním jednání dobrovízského zastupitelstva jsme se domluvili, že jakmile dostaneme od developera, společnosti Panattoni, vše potřebné a zastupitelé písemnosti překontrolují, dojde bez dalšího odkladu k podepisování.

Stihnete to už do konce června?

Jsem o tom přesvědčen.

Souhlasíte s tvrzením, že Amazon nakonec udělal více ústupků, než původně chtěl?

S tím lze souhlasit; obci se nakonec podařilo prosadit vše, co prosadit chtěla. Na druhou stranu je dobré podívat se na celou věc z pohledu investora, který podle mě v začátcích jednání určitě zkoušel, kam až může zajít, co všechno si může dovolit.

Mohlo podle vás ve vstřícnosti společnosti Amazon sehrát roli i to, že neuspěl při vyjednáváních o druhém distribučním centru v Brně a chtěl mít jistotu, že alespoň za Prahou vše klapne?

K tomu se nedokážu vyjádřit. Naše jednání jsem s těmi brněnskými nikdy nespojoval…

…ale samotné jednání Amazonu v Brně jste jistě sledoval nejen vy, ale i celá Dobrovíz. Co říkáte tomu, jak to tam dopadlo?

Nesledoval jsem to úplně dopodrobna, ale myslím si, že v Brně už to s těmi požadavky vůči Amazonu možná trošku přehnali a ten je jednoduše nebyl ochoten i schopen akceptovat. Dnes je Brno spíše v pozici prosebníka a troufnu si tvrdit, že my jsme dopadli lépe.

Vaší velkou výhrou je podle mého názoru dotažení jednání ohledně výstavby obchvatu Dobrovíze do konce roku 2015 a také fakt, že nakonec nebude jen jedna čistírna odpadních vod, ale dvě – jedna pro obec a druhá pro logistický areál.

Ani ne tak výhrou, spíš to vyplynulo ze situace. Na dodržení termínu výstavby obchvatu do roku 2015 jsme trvali a investor náš zájem nakonec akceptoval. Výstavba druhé čistírny pro změnu ukončí dohady, kdo na naší současnou čističku posílá horší vody: zda obec, nebo komerční zóna. Navíc tam zůstal bonus, že investor současnou obecní čističku zmodernizuje a bude ji provozovat i platit.

Může podle vás v budoucnu dojít k tomu, že nové centrum Amazonu přitáhne do Dobrovíze nové obyvatele? Je obec připravena na nárůst populace?

Vzhledem k blízkosti ruzyňského letiště z jedné strany obce a údolní nivy potoka ze strany druhé je okolí Dobrovíze vlastně jedna velká stavební uzávěra, takže nějaký potenciál pro růst u nás moc není. S masivním rozšiřováním bydlení či dokonce satelitní výstavbou do budoucna nepočítáme.

Troufnete si odhadnout, jak rychle po podpisu smlouvy s dodatky by mohl Amazon u Dobrovíze začít s výstavbou?

Tohle je otázka spíše na úřady, které budou vydávat potřebná povolení. Co jsem hovořil se zástupcem developera, tak Amazon věří, že by se mohlo začít stavět už v průběhu příštího měsíce.

 

Zdroj: 5plus2