Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

IRF zveřejnilo údaje o trhu za 1. pololetí 2013

Platforma Industrial Research Forum (IRF), na níž se podílejí společnosti jako je CBRE, DTZ, Jones Lang LaSalle a Colliers, se již několik let věnuje sledování trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Nyní IRF zveřejnila výsledky svého výzkumu za první pololetí letošního roku.

Dle údajů, které shromáždilo IRF, byly na trh v České republice během prvního pololetí dodány nové prostory o celkové velikosti 103 100 m2. Celková nabídka moderních skladových a výrobních nemovitostí třídy A v České republice tak nyní dosahuje úrovně 4.292 milionů m2 a zahrnuje 107 průmyslových areálů vlastněných developery nebo investory. Největší podíl moderních průmyslových prostor v České republice spadá do portfolia developerské společnosti CTP (33%), následuje Prologis (15 %) a VGP (14 %).

VGP Park Horní Počernice nacházející se na východním okraji hlavního města Prahy zůstává i nadále největším areálem v České republice, v současnosti disponuje moderními skladovými a průmyslovými prostorami o celkové výměře 318 900 m2.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v prvním pololetí roku 2013 úrovně 467 200 m2, což v meziročním srovnání odpovídá navýšení o 25 %. Největší objem nových nájemních závazků byl podepsán v Praze (46 %). 45 % z celkové realizované poptávky bylo uzavřeno již během prvního čtvrtletí (208 600 m2), zbývající část poptávky (258 400 m2) se uskutečnila ve druhém čtvrtletí.

Logistické a výrobní společnosti se na hrubé realizované poptávce podílely stejným podílem (43 %). Podle Industrial Research Fora tvořily renegociace 44 % celkové poptávky realizované v prvním polovině roku 2013, což odpovídá přejednaným či prodlouženým nájemním závazkům na plochy o celkové rozloze 206 800 m2. Největší transakcí podepsanou v první polovině roku zůstává renegociace smlouvy na plochy o velikosti 45 045 m2, kterou v areálu PointPark Prague D1 uzavřela logistická společnost HOPI.

Čistá realizovaná poptávka (bez renegociací) se v prvním pololetí rovnala 260 200 m2, což je jen o 3 % nad výsledky prvního pololetí minulého roku. Z toho celkem 156 600 m2 (t.j. 60 %) bylo podepsáno během druhého čtvrtletí. Největší podíl nových nájemních závazků byl opět uzavřen v Praze (37 % ve druhém čtvrtletí a 28 % během celého prvního pololetí). Největší novou nájemní transakcí, která byla v České republice v prvním pololetí podepsána byla smlouva mezi společností Grammer a developerem CTP na výrobní plochy o velikosti 32 000 m2 v rámci CTParku Žatec.

Neobsazenost

Na konci první poloviny roku 2013 se v celé České republice nacházelo celkem 371 100 m2 volných moderních skladových prostor, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 8,65 %. V porovnání s předchozím kvartálem tak neobsazenost v České republice vzrostla o 0,60 procentního bodu. Míra neobsazenosti se zvýšila i v Praze, kde v současnosti dosahuje úrovně 10,4 %, což představuje téměř 176 700 m2 průmyslových prostor volných k okamžitému nastěhování. Nejvyšší míra neobsazenosti byla zaznamenána v Olomouckém kraji (16,3 %).

 

Zdroj: logisticsatoz