Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

FM Logistic potvrdila bezpečnost zboží svých klientů certifikací „A class TAPA“

Na základě auditu provedeného v české a slovenské pobočce FM Logistic, konstatovaly na počátku roku auditorská společnost BUREAU VERITAS a asociace TAPA, že FM Logistic v České republice a na Slovensku bezvýhradně plní všechny předepsané požadavky bezpečnostního standardu TAPA FSR 2014, mezinárodně uznávaného systému řízení v oblasti bezpečnosti skladovaného zboží.

„Standard je možné certifikovat ve třech možných úrovních náročnosti. Po zvážení všech faktorů jsme se rozhodli pro certifikaci A- Class, tedy nejvyšší úroveň. Chceme tak potvrdit naši silnou pozici na trhu logistiky zboží s vysokou hodnotou a garantovat všem našim klientům maximální bezpečnost jejich zboží, které nám svěřují“, uvádí Luboš Štryncl, Manažer platformy FM Logistic v Tuchoměřicích.

A Class TAPA FSR 2014 (Transported Asset Protection Association – Facility Security Requirment) je zárukou komplexní bezpečnosti uskladněného zboží. Standard řeší všechny aspekty ochrany a ostrahy objektu, od mechanických bezpečnostních prvků v areálu přes elektronické a CCTV systémy, až po řízení vstupů do jednotlivých částí areálu a skladu.

V praxi to znamená, že FM Logistic vyhodnotila všechny aspekty možné ztráty zboží, provedla rizikovou analýzu těchto aspektů a zajistila prevenci a řešení všech teoretických situací, například možnost falešné nakládky apod. Vstup do celého areálu je řízen elektronickým systémem, kdy má každý pracovník povolen vstup pouze do úrovně, kterou vyžaduje jeho náplň práce. Každý vstup osoby bez vlastní čipové karty, je povolen pouze na základě kontroly osobních dokladů a vydání dočasné čipové karty s omezením vstupu do administrativních prostor. Dle standardu navíc společnost vybavila svoje sklady klecemi pro zboží s vysokou hodnotou. Do tohoto bezpečnostního režimu má povoleno vstup jen velmi omezené množství zaměstnanců. Součástí bezpečnostních procedur je pravidelné vyhodnocování elektronických záznamů z přístupových bodů. Kromě výše uvedeného společnost posílila vybavení celého areálu CCTV systémem, jehož záznamy jsou rovněž pravidelně sledovány a vyhodnocovány.

Zdroj: eulog.cz