Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Roste zájem o logistické služby

Společnost GEFCO představila své ekonomické výsledky za Českou republiku i celosvětově. Celkově společnost GEFCO dosáhla obratu 4 miliardy eur. Ačkoli je společnost GEFCO spojována především s logistikou v oblasti automotive, v roce 2013 zaznamenala nárůst zakázek i v jiných oblastech – například v drogistickém zboží či oblečení.

„Za velmi pozitivní lze považovat trend, který ukazuje plynulý nárůst zájmu o logistické služby, a to především s ohledem na spojnici Východ – Západ,“ říká Aleksander Raczynski, generální ředitel společnosti GEFCO Česká republika, a dodává:„Společnost GEFCO se v uplynulém období zaměřila především na zvýšení efektivity nabízených služeb. I díky tomu jsme mohli snížit náklady na dopravu.“

Celkový obrat české pobočky společnosti dosáhl více než 2 miliard korun, provozní výsledek hospodaření společnosti v České republice se zvýšil o 9 %. Kromě toho se společnosti GEFCO Česká republika podařilo také významně uspořit provozní náklady, které jen v roce 2013 poklesly o 3 % oproti předchozímu roku.

Do nově otevřené pobočky v Ostravě chce GEFCO soustředit rozvíjející se logistické služby orientující se na východní trhy. „I vzhledem k nárůstu zájmu právě o tyto destinace předpokládáme její další posilování,“ uvedl Raczynski.

Dobré výsledky i ve světě

Skupina GEFCO dosáhla v roce 2013 celosvětově obratu ve výši 4 miliard eur, což představuje více než 11% meziroční růst. Provozní výsledek dosáhl 95,5 mil. eur a čistý zisk vzrostl meziročně o 28 % na 57 mil. Eur. K tomuto růstu obratu přispěly především aktivity ve střední a západní Evropě a v Jižní Americe, zatímco výsledky zbytku světa se držely na stabilní úrovni. Zlepšila se rovněž ziskovost skupiny – v současné době odpovídá standardu odvětví.

Výsledky také potvrzují, že skupina pronikla mezi desítku největších logistických integrátorů v Evropě. GEFCO je také evropskou jedničkou v logistice nových automobilů. Rok 2013 byl významný také vzhledem k rozsáhlým změnám ve skupině GEFCO, když koncern PSA Peugeot Citroën prodal 75 % svého podílu ve skupině Ruským železnicím (RŽD), přičemž si skupina udržela pozici výhradního poskytovatele logistiky pro PSA ve světě.

Skupina tak může využít snazšího přístupu k předním ruským a světovým výrobcům, kteří na těchto trzích působí, a pomáhat jim optimalizovat jejich dodavatelské řetězce a zvyšovat produktivitu. Ve snaze urychlit svůj růst v tomto regionu provedla skupina GEFCO organizační restrukturalizaci a vytvořila speciální geografickou zónu, kterou řídí skupina 50 logistických odborníků sídlící v Moskvě. Skupina je díky tomu nyní schopná doplnit své portfolio nabízených služeb o znalosti ruského trhu a obchodování s Ruskem.

 

Zdroj: logisticsatoz