Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Efektivní kontrola kvality vychystávání

FM Logistic implementuje inovativní řešení od společnosti Balea, aby uspokojila požadavky svých zákazníků na kvalitu vychystávání. Řešení využívá kontrolu hmotnosti jednotlivých položek objednávky pomocí vah integrovaných přímo v manipulační technice.

Od roku 2009 snižují FM Logistic a její zákazník L´Oréal v Rusku náklady na kontrolu při vychystávání objednávek za současného zachování nebo i zvýšení kvality. V rámci tohoto projektu FM Logistic i L’Oréal zvolili spolupráci se společností Balea, specialistou na váhy integrované na manipulační technice. Díky úzké spolupráci se zákazníkem a poskytovatelem logistických služeb vyvinula společnost Balea spolehlivé, nákladově efektivní a inovativní řešení Solea pro kontrolu kvality vychystávání objednávek. 

Příprava objednávek se provádí pro několik distribučních kanálů najednou, proto bylo nutné vybrat řešení umožňující jejich kvalitativní kontrolu v reálném čase. Solea je uživatelsky jednoduchá aplikace vyžadující minimální školení, a proto ji mohou využívat zaměstnanci FM Logistic ve všech zemích, kde společnost působí. Kvalita se kontroluje pomocí kontroly hmotnosti vychystávané položky, takže je velmi přesně odhaleno jakékoliv chybějící nebo naopak nadbytečné množství zboží. Řešení využívá tři typy manipulačních vozíků – vozík na vychystávání kusových objednávek Fango, který dovoluje připravit až čtyři objednávky najednou a je přímo propojen se systémem řízení skladových zásob, vozík s vážicími vidlicemi Picker užívaný pro vychystávání kompletních kartonů nebo Picker Mixte – vozík kombinující oba systémy, která umožňuje vychystávání prodejních jednotek a kompletních kartonů zároveň. 

Podle našich znalostí a zkušeností s přípravou objednávek jsme v roce 2008 přišli s komplexním řešením pro kontrolu s názvem Solea, jež může být použito v jakémkoliv průmyslovém odvětví. V roce 2009 jsme začali úzce spolupracovat s FM Logistic na integraci Solea do systému vychystávání objednávek zákazníka v Rusku,“ vysvětluje Vassili Cosmas, zástupce generálního ředitele společnosti Balea. 

První integrace řešení Solea proběhla v roce 2010 pro vychystávání kusových objednávek. Záměrem bylo zvýšit produktivitu o 25 %. Dnes přináší výsledky s takovou mírou kvality, která je v souladu s požadavky zákazníka. Po tomto prvním úspěchu se FM Logistic rozhodla rozšířit řešení i na vychystávání kartonů. 

FM Logistic si stanovila ambiciózní plán: „Identifikovali jsme 30 prioritních případů, pro které bude dané řešení přínosem, a plánujeme do nich v roce 2014 a 2015 investovat 1,5 milionu eur. Projekt se týká všech zemí a všech sektorů. Jsme přesvědčeni, že přinášet našim zákazníkům inovativní řešení je absolutní prioritou v našem podnikání,“ shrnuje Jean-Marc Tolini, Continual Improvement Manager skupiny FM Logistic. 

 

Zdroj: logistika.ihned