Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

EASTLOG 2014 uvede sekci logistika e-shopů

Ve dnech od 29. do 30. května se v pražském hotelu Aquapalace Hotel Prague odehraje již 17. ročník kongresu EASTLOG. Program největšího logistického kongresu v České republice je i letos přizpůsoben vývoji trhu a požadavkům účastníků z logistické branže. Mezi hlavní témata kongresu se letos mimo jiné zařadí bezpečnostní problematika v logistice. Vlastního konferenčního bloku se letos v rámci sekce E-SHOPLOG poprvé dočká také logistika e-shopů.

Logistický kongres EASTLOG si za uplynulých šestnáct let vybudoval na trhu vysokou prestiž především díky svému nezávislému programu, který se vždy zaměřuje na trendy v logistické branži. V posledních letech tak EASTLOG prošel významnou proměnou, kdy byly ukončeny programové části, které s vývojem trhu postupně ztrácely svou relevanci. Tím byl uvolněn prostor pro obohacení koncepce kongresu o nové, moderní prvky a workshopy.

Skladbou programových částí kongres EASTLOG tematicky pokrývá celý obor logistiky a současně reflektuje aktuální dění na logistickém trhu. Hlavní programovou částí je již tradičně sekce TRENDLOG, která se koná většinu prvního dne kongresu a je věnovaná aktuálním trendům v logistice. Právě sem spadají hlavní témata letošního kongresu:Bezpečnostní problematika v logisticeEfektivita supply chain v retailu a FMCG a Aktuální a budoucí vývoj logistických služeb.

Program sestavený podle potřeb návštěvníků akce

Novinkou letošního kongresu je sekce E-SHOPLOG, jejíž program bude celý zaměřen na logistiku internetových obchodů. Pro toto rychle rostoucí odvětví je logistika zcela klíčová a proto v rámci kongresu EASTLOG vzniknul vlastní programový blok, který se bude věnovat například interním skladovým operacím, distribuci a informačním technologiím spojeným s provozem e-shopu.

PRODLOG, workshop věnovaný logistické podpoře výroby, se vloni konal poprvé a setkal se s nebývalým zájmem ředitelů výroby a manažerů zodpovědných za logistiku výroby. Workshop PACKLOG je znovu zaměřený na obalová řešení v logistice,PHARMALOG se orientuje na logistiku ve zdravotnictví a účast na sekci HRLOG pomůže při práci s lidskými zdroji v logistice.

Možnost potkat pravé profesionály

Za 16 let své existence se EASTLOG stal respektovanou platformou logistického trhu, kde logistici diskutují aktuální témata, problémy, hrozby a příležitosti. Díky tomu je ideálním místem pro navazování kontaktů s odborníky na různé oblasti logistiky. K tomuto rozměru akce napomáhá networkingový program v podobě krátkých setkání SAVELOG, anebo již méně formální, zato o to zábavnější a pro kontakty užitečný Logistický Business Mixer.

EASTLOG je určen širokému spektru logistiků, zejména pak vedoucím pracovníkům z oblasti logistiky z výrobních a distribučních společností, dále zástupcům top managementu z řad poskytovatelů logistických služeb, dopravních společností i dodavatelů vybavení a služeb pro logistiku. Bližší informace o letošním kongresu EASTLOG včetně registračního formuláře najdete na www.eastlog.cz.

 

Zdroj: logisticsatoz