Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Developery v ČR trápí státní byrokracie

Při výstavbě průmyslových objektů developery v Česku nejvíce trápí rozsáhlá státní byrokracie, zejména dlouhé lhůty a komplikované procesy schvalování nové výstavby. Nejdůležitějšími faktory pro rozhodování nájemců logistických a průmyslových hal jsou lokalita a dopravní dostupnost. Pronájmy v regionech jsou ale v Česku značně ovlivněné nedostatečnou dopravní infrastrukturou. Vyplývá to z nejnovější Studie developerských společností 2014 společností CEEC Research a KPMG Česká republika.

Skladové, výrobní a montážní haly jsou důležitým prvkem rozvoje českého průmyslu a celé ekonomiky. Podle developerů, kteří se právě tomuto typu výstavby věnují, bude v  následujících dvou letech klíčovým faktorem pro směřování průmyslového developmentu zejména míra atraktivity naší země ve srovnání s ostatními zeměmi regionu (Polskem, Slovenskem a Maďarskem). „V oblasti průmyslového developmentu a výstavby nových objektů je vidět mírné oživení. Toto oživení ale probíhá až na výjimky pouze v okolí Prahy a několika dalších velkých měst. Většímu zapojení ostatních regionů brání nedostatečná nebo úplně chybějící dopravní infrastruktura, která je při rozhodování investorů o umístění jejich provozů klíčová,“ říká ředitel CEEC Research Jiří Vacek. „Průmyslové nemovitosti jsou cílem zvýšeného zájmu jak investorů, tak developerů. Investoři u nás oceňují stabilitu cash flow a výnosnosti tohoto typu nemovitostí. Developeři se snaží uspokojit rostoucí poptávku, a to především od svých stávajících zákazníků. Pro developery je klíčové udržovat dostatečnou zásobu volných pozemků pro budoucí výstavbu, aby reakce na poptávku byla z jejich strany maximálně flexibilní,” dodává partner KPMG Pavel Kliment.

Pro firmy, které uvažují o novém pronájmu nebo rozšíření výrobních kapacit, je důležitá především možnost získat zkušené pracovníky v daném regionu jazykově i profesně. Naopak přílišná byrokracie je největší brzdou rozvoje průmyslového developmentu. Na stupnici od jedné do deseti, kde desítka je maximálně negativní vliv na vývoj sektoru, si tento faktor vysloužil známku 8,6. Jde především o požadavky kladené na developery, složitý proces přípravy a schvalování výstavby průmyslových objektů, komplikace při výstavbě dopravní infrastruktury a složitá politická jednání mezi představiteli státu, která zpravidla nevycházejí z ekonomické podstaty, ale spíše ze zájmů politických stran. „Hlavní brzdou rozvoje jsou zákony a předpisy upravující povolení k výstavbě. Jejich připravované změny mají dle dostupných informací podmínky pro potenciální investory v naší zemi ještě dále zkomplikovat. Myslím, že toto je téma, kterému by se měla věnovat přímo vláda a stanovit si toto téma jako jednu ze svých krátkodobých priorit,“ míní ředitel P3 pro ČR Tomáš Míček. „Pokud chceme projednat významný projekt (HMP – na stanici metra (DPP) a s příjezdem od dálnice (ŘSD), je to značný problém. Politici nechápou, že existuje něco jako kontinuita, vize a hlavně to, že mají mít osobní zodpovědnost,“ souhlasí ředitel Reflecta Development Jakub Sklenka.

Dalšími problémy limitujícími rozvoj průmyslového developmentu v ČR jsou nekvalitní legislativa a její časté změny (6,4 bodu z 10 maximálně), vysoké požadavky majitelů pozemků (6,3 bodu) a časté změny v daňové oblasti (6,0 bodu). Podle ředitelů developerských společností je klíčovým faktorem při rozhodování klienta o nájmu nebo koupi nemovitosti její umístění/lokalita a dopravní dostupnost dané výrobní haly či skladu. Dopravní dostupnost je ale současně významnou slabinou řady regionů ČR. Ta by podle zjištění NKÚ z loňského roku při dosavadní rychlosti měla být dokončena za více než 30 let. Jako další významné faktory, které jsou při rozhodování klienta důležité, uvádějí developeři celkové provozní náklady budovy a také cenu pronájmu. „Klíčovým kritériem při rozhodování klienta je zejména lokalita, ve které firmy potřebují mít umístěn svůj provoz. Po výběru lokality je rozhodovací kritérium dáno výší nájemného, cenou služeb, dopravní dostupností a kvalitou nabízených nemovitostí,“ uvádí manažer developmentu SEGRO CR David Plzák.

V příštím roce bude pro firmy klíčovou prioritou dokončení stávajících rozpracovaných projektů, ale také vyhledávání nových lokalit a příprava nových projektů. „Mezi hlavní cíle patří růst portfolia prostřednictvím organického růstu i akvizic, a to na úroveň tří milionů čtverečních metrů ploch do roku 2017 a zkvalitnění služeb současným klientům,“ uzavírá obchodní ředitel CTP Invest Jaroslav Kaizr.

 

Zdroj: skypaper