Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

ČLA: Den české logistiky – nová platforma věnovaná strategii rozvoje české logistiky

Česká logistická asociace, dlouholetý člen Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu, se rozhodla přihlásit se k celoevropskému projektu Evropské logistické asociace a založit v ČR tradici zcela nové odborné logistické platformy v podobě Dne české logistiky.

ČLA se připojila ke snaze celé řady dalších evropských asociací vytvořit pravidelný prostor pro popularizaci moderní logistiky a pro vzájemné setkávání tvůrců národní dopravní a logistické strategie s uživateli široké dopravně logistické infrastruktury. Jelikož Den české logistiky, stejně jako evropský Supply Chain Day, představuje platformu otevřenou všem zainteresovaným subjektům ovlivňujícím podobu moderní logistické scény, rádi bychom oslovili všechny subjekty s vlivem na vývoj české logistiky a přizvali je k aktivní spolupráci na tomto novém projektu.

Den české logistiky je stejně jako obdobné akce v dalších evropských zemích naplánován na 16. duben 2015 a bude mít podobu diskusního fóra strukturovaného do tří moderovaných tematických bloků, kterým bude na začátku předcházet oficiální zahajovací modul. Těžiště programu bude v příspěvcích vrcholových představitelů státních institucí, které mají klíčový význam pro strategii rozvoje logistiky jako odvětví národního hospodářství. Tematicky tak každý z modulů vymezí úvodní příspěvek či příspěvky zaměřené na konkrétní problematiku. Následovat budou moderované panelové diskuze, ve kterých s autory daných tematických příspěvků budou diskutovat vrcholoví představitelé společností a organizací, jejichž ekonomická aktivita je na činnosti daných státních institucí ve větší či menší míře závislá.

Akce se bude konat v prostorách CTParku Prague North situovaného u dálnice D8 na exitu č. 9 směr Kozomín nedaleko Prahy. Celkový předpokládaný počet účastníků je 120.


Více informací a registrace na www.den-logistiky.cz.

Zdroj: Eulog