Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Společnost Deufol míří na Chebsko

Firma Deufol chce zde zaměstnat přibližně tři stovky pracovníků, první říjnový den byla podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků.

Stavba II. etapy průmyslového parku již byla zahájena. Na jaře příštího roku by většina prací mohla být hotova. „Náklady by měly činit 41 milionů, což je méně než jsme původně očekávali. Původní odhad byl přibližně 60 milionů korun, snížení se nám podařilo na základě výběrového řízení zakončeného elektronickou aukcí,“ uvedl místostarosta Tomáš Linda.

Dnes byla na chebské radnici podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi zástupci společnosti Deufol Česká republika a. s. a města Cheb na prodej pozemků ve II. etapě Průmyslového parku v k. ú. Hradiště u Chebu o výměře 5,0990 ha.

Společnost Deufol Česká republika a.s. podniká mj. v oblasti výroby speciálních průmyslových obalů, skladování zboží a zasilatelství. Podnikatelským záměrem firmy v Průmyslovém parku je vybudování závodu na výrobu dřevěných obalů. „Jedná se opět o velkého investora s celosvětovou působností, který chce zaměstnat přibližně tři stovky pracovníků,“ říká starosta Pavel Vanoušek. Závod by mohl zahájit výrobu již v lednu 2016.

Největší pozemek ve II. etapě Průmyslového parku má zasmluvněn smlouvou o budoucí smlouvě kupní společnost Accolade Reality, s. r. o., která má záměr spolu s partnerskou firmou Panattoni vybudovat dvě špičkově vybavené nájemní haly o celkové ploše 80 tisíc metrů čtverečních. Na pozemcích se chystá investovat také společnost HSV Packaging and Insulation Czech s. r. o., která dne 18. července 2014 koupila poslední pozemek zainvestovaný v I. etapě Průmyslového parku, nebo firma Eberspächer Climate Control Systems, s. r. o., která se zabývá výrobou klimatizací a topných systémů pro vozidla a má za tímto účelem s městem Cheb uzavřenou rezervační smlouvu na 10 ha komerčně využitelných ploch.

Dle uzavřených smluv by město Cheb mělo získat prodejem pozemků téměř 140 milionů korun. Vzniknout by měla až tisícovka nových pracovních míst.

 

Zdroj: parlamentnilisty