Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Alfmeier zavedl nový systém řízení kvality

Výrobce autodílů Alfmeier zavedl ve spolupráci s firmou Aimtec řešení pro řízení kvality v podnikovém informačním systému SAP. SappyQMS je úzce propojen s logistikou a poskytuje vedení detailní přehled o vadných výrobcích, reklamacích a zpětné sledovatelnosti.

Společnost Alfmeier se ve svém plzeňském závodě rozhodla pro zlepšení řízení oblasti kvality v podnikovém informačním systému. Ke spolupráci si vybrala společnost Aimtec, se kterou již implementovala řešení pro řízení skladů a logistiky SappyWMS.

Aimtec rozšířil svou působnost o SappyQMS, které je s modulem MM/WM úzce propojeno a představuje specializované řešení konkrétních problémů v oblasti kvality.

Ve společnosti Alfmeier se konkrétně jednalo o nastavení řízené dokumentace, kontrolu kvality, interní reklamaci, vizualizaci chyb, statistickou procesní kontrolu (SPC), zpětnou a dopřednou sledovatelnost (report top-down a bottom-up) a manažerské reporty.

V posledně zmiňované oblasti byly nastaveny reporty o vadných výrobcích podle období, výkaz vad podle pracoviště, množství zmetků k danému materiálu, výskyt vad v čase atd.

SappyQMS umožnilo managementu společnosti Alfmeier plně zpřehlednit a systematicky zpracovat řízenou dokumentaci včetně grafické hierarchie.

Vedení má nyní k dispozici kompletní informace o zpracování dokumentů včetně rozdělovníku a evidence jakýchkoliv souvisejících opatření. Dalším přínosem je evidence vadných výrobků, díky níž je okamžitě vidět vývoj chyb v čase pomocí různých reportů.

 

Zdroj: logistika.ihned