Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Sklady a skladové haly - Přímo od majitelů

Technologická inovace v podobě 3D tisku

Čím dál častěji využívané technologické inovace vytvářejí nové výzvy a příležitosti nejen pro výrobní firmy, ale i pro logistické společnosti a developery průmyslových nemovitostí. Podle poslední zprávy oddělení průzkumu společnosti Jones Lang LaSalle je jednou z takových rozšířených inovací také technologie 3D tisku.

Podle specialistů z Jones Lang La Salle změní trojrozměrný tisk některé části výrobního procesu i charakter továren a zásobovací procesy. Možnost „tisknout“ předměty dle aktuálních potřeb by mohla mít radikální vliv na to, jak a kde se výroba odehrává, a to včetně potřebného vybavení a prostor.

„3D tisk změní charakter továren v některých odvětvích průmyslu. Místo rozlehlých továrních komplexů postavených na míru vznikne poptávka po menších a středně velkých budovách, které si firmy budou spíše pronajímat než vlastnit. To otevře nové příležitosti pro developery a investory,“ říká Jon Sleeman, Director of EMEA Logistics & Industrial Research, Jones Lang LaSalle.

Zpráva mimo jiné upozorňuje na charakteristické vlastnosti 3D tisku, které určují jeho budoucí vliv na využití nemovitostí. Namísto masové produkce klade totiž 3D tisk důraz na uzpůsobení výrobku potřebám konkrétního zákazníka a místo přesouvání výroby do vzdálených zemí se tak 3D tisk bude využívat především v lokální produkci blíže odbytišti.

Návrat lokální výroby

Podle Jona Sleemana bylo výrazným trendem posledních desetiletí přesouvat výrobu do zámoří za nižšími náklady. V současnosti však prý podle něj společnosti rozumějí širším „skrytým nákladům“. „Aktuální pokrok ve výrobě vytváří poptávku po různých druzích nemovitostí napříč produktovým řetězcem, včetně výzkumných a vývojových zařízení a logistických areálů podporujících výrobu. Jen v posledních pěti letech stojí výrobní společnosti za 16 % celkového objemu realizované poptávky po logistických nemovitostech v 11 největších evropských zemích,“ dodává Sleeman.

Harry Bannatyne, vedoucí oddělení industriálních nemovitostí Jones Lang LaSalle v České republice, doplňuje: „Tato vzrušující nová technologie dále přispěje k růstu výrobního sektoru v České republice, a to díky strategické pozici České republiky a levné vysoce kvalifikované pracovní síle.“

 
Zdroj: logisticsatoz